Ushanka

Ushanka
Item ID569
TypeHat
Weight0.35kg
Slots4 (2×2)
Pro ItemYes

    https://www.youtube.com/watch?v=5s84YrOjjuI