Navy_Bottom

Navy_Bottom
Item ID684
TypePants
Weight0.65kg
Slots4 (2×2)
Pro ItemYes